Regulamin konkursu


§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma AgMar z siedzibą w Kole przy ul. Tulipanowej 8 m 9, posiadająca nr NIP 6661438989, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie ww.facebook.com/AgMarfit (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  b. polubienie Fanpage organizatora i postu konkursowego,
  c. udzielenie w komentarzu odpowiedzi na pytanie: Twój sposób na dbanie o sylwetkę.
  d. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 4. Czas trwania konkursu: od 01.11.2017 – 14.11.2017, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 18.11.2017.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą Konkursie są dwa karnety 5 wejść na urządzeniu rolmasaż oraz jeden karnety 3 wejść na Vacu. Każdy karnet jest o wartości 50 zł
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator wybierze zwycięzców na podstawie zamieszczonych odpowiedzi na pytanie.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora